Liên hệ

Thông tin liên hệ

Văn phòng tại Singapore

 

Tel: +65 6265 2504
Email: info@demem.com.sg
Địa chỉ:
421 Tagore Industrial Avenue #02-22, Tagore 8,
Singapore 787805

 

Văn phòng tại Việt Nam 

 

Tel: (84 28) 38211 084
Email: info@dememvn.com
Địa chỉ:
Công ty TNHH De.Mem Việt Nam
26-28 Hàm Nghi,Phường Bến Nghé, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng tại Úc 

 

Tel: +61 8 9482 0500
Email: info@demem.com.sg
Địa chỉ:
16 Ord Street, Ground Floor,
West Perth, WA, 6005,
Australia

 

Send us an email

Name *
Email *
Phone
Message *
De.mem announces acquisition of Akwa-Worx Pty Ltd