Đối tác

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHÊ NANYANG (NTU)

Trường Đại học Công nghệ Nanyang là một đơn vị chuyên về nghiên cứu có 33,500 sinh viên đang theo học và đã tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ thuật , Kinh doanh, Khoa học, Nhân văn, Nghệ thuật và Khoa học xã hội. Trường Đại học Y khoa Lee Kong Chian mới thành lập gần đây trực thuộc NTU và liên kết Trường Imperial tại Luân Đôn (Anh).

NTU là ngôi nhà của các học viện tự chủ tầm cỡ trên thế giới: Học viện giáo dục quốc gia, Trường nghiên cứu quốc tế S Rajaratnam, Trạm quan sát Trái Đất của Singapore, Trung tâm khoa học kĩ thuật môi trường sống của Singapore và nhiều Trung tâm nghiên cứu hàng đầu khác như học viện nghiên cứu môi trường và nước Nanyang (NEWRI), Học viện nghiên cứu năng lượng NTU(ERI@N), Viện nghiên cứu chuyên sâu người tiêu dùng Châu á (ACI).

Một trường đại học phát triển nhanh với tầm nhìn quốc tế, NTU đã đặt dấu ấn của mình trên Five Peak of Excellence: Sustainable Earth, Future Healthcare, New Media, New Silk Road, and Innovation Asia.

Công ty TNHH New Asia Investments Singapore

Công ty New Asia Investments là một công ty chuyên đầu tư về công nghệ, đặc biệt đầu tư về lĩnh vực nước.

Là một nhà đầu tư mạo hiểm,New Asia Investments tham gia vào việc tiếp cận quản lí đầu tư, tích cực làm việc với các doanh nghiệp và nhóm quản lí kĩ thuật nhằm xây dựng một cách vững chắc và kinh doanh dựa trên những phát minh một cách thành công nhất.

New Asia Investment có trụ sở tại Singapore và quản lí nguồn quĩ riêng biệt tập trung ở Singapore trong đó chính phủ Singapore là một nhà đầu tư thông qua quỹ nghiên cứu quốc gia của Singapore (NRF).

De.mem announces acquisition of Akwa-Worx Pty Ltd