Sứ mệnh và tầm nhìn

De.mem hướng đến cung cấp các hệ thống xử lý nước hiện đại cho các khách hàng trong khu vực Đông Nam Á với giá thành hợp lý – trên hết, đó là bảo đảm rằng nước được cung cấp là nước uống sạch và an toàn.