Lĩnh vực kinh doanh

De.mem Pte Ltd chuyên thiết kế, xây dựng và vận hành tất cả các loại hệ thống xử lý nước tiên tiến hiện nay.Những hệ thống này đều tùy thuộc vào nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Demem đã thực hiện được những yêu cầu chất lượng cao nhất trong khi vẫn giữ được mức giá khả thi do công ty đặt tại Châu Á và dựa trên khung giá tại khu vực Châu á, và hoàn toàn không lệ thuộc riêng biệt so với những nhà sản xuất thiết bị.