Dân cư và Đô thị

Đối với phân khúc “Dân cư và đô thị”, De.mem làm việc với khách hàng về việc cung cấp nước uống và xử lý nước thải.Chúng tôi phục vụ nhu cầu nước chất lượng cao trong lĩnh vực phát triển khu dân cư và đô thị, các công ty bất động sản và kể cả các hộ dân.

Loạt sản phẩm của chúng tôi bao gồm hệ thống de.pure, một sản phẩm gia đình có thể sử dụng tại nhà.Các hệ thống de.pure là một giải pháp có sẵn nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau chẳng hạn như các yêu cầu về chất lượng cao nhất, hoặc các hệ thống siêu mạnh lắp đặt tại các khu vực xa xôi không thể bảo trì thường xuyên.Với hệ thống de.pure chúng tôi còn có thể cung cấp các giảipháp cho các phân khúc đặc biệt như các bệnh viện.

Chúng tôi cũng thiết kế và lắp đặt các nhà máy tùy chỉnh được thiết kế riêng để đáp ứng cho các nhu cầu công suất lớn. Thiết bị được sử dụng bao gồm các công nghệ độc quyền màng gốm ceramic hoặc màng polymer cải tiến, ngoài ra còn có các thiết bị do bên thứ ba cung cấp có mặt trên thị trường.

Chúng tôi có cơ hội hợp tác làm việc với các khách hàng ở các quốc gia Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Campuchia, Philipine và Inđônesia, và các hệ thống được thiết kế cho các dự án có công suất xử lý từ 10m3 đến 5,000m3/ngày.