Việt Nam

Với văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, De.mem có thể cung cấp và hỗ trợ các khách hàng trong khu vực Đông Dương, đặt biệt là Việt Nam và Campuchia. Bên cạnh đó, De.mem còn có thể sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu cho các nhà máy xử lý của mình tại Việt Nam.

 • Giới thiệu chung

  Với văn phòng đặt tại thành phố Hồ Chí Minh, De.mem có thể cung cấp và hỗ trợ các khách hàng trong khu vực Đông Dương, đặt biệt là Việt Nam và Campuchia.
  De.mem cung cấp dịch vụ cho các khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp lẫn đô thị. Trong những năm gần đây, De.mem đã hoàn thành một số dự án tham khảo quan trọng tại Việt Nam.

 • Đối tượng khách hàng

  • Tất cả các lĩnh vực sản xuất, bao gồm các khu công nghiệp.
  • Các dự án đô thị và dân cư cho các khách hàng đô thị và chủ công trình dự án tư nhân.
 • Sản phẩm cung cấp

  • Cung cấp các hệ thống xử lý nước và nước thải theo yêu cầu đối với tất cả loại chất lượng nước cấp khác nhau và đáp ứng chất lượng nước thành phẩm đầu ra khác nhau.
  • Vận hành & bảo trì (O&M).
De.mem announces acquisition of Akwa-Worx Pty Ltd