de.live

1a. Picture de.live - pls add on top of Products de.live section

de.live là sản phẩm độc quyền của Công ty chúng tôi được dùng để giám sát các hệ thống xử lý nước và nhà máy. Dựa trên hệ thống de.live, chúng tôi có thể đưa vào tất cả các dữ liệu có liên quan đến việc giám sát một nhà máy xử lý nước tại bất kỳ vị trí nào trên toàn thế giới. Chi phí sẽ tương đối thấp vì chúng tôi đã phát triển một giải pháp và phần mềm cho việc truyền dữ liệu mà không yêu cầu màn hình hiển thị đắt tiền hoặc các thiết bị khác.

Hệ thống giám sát de.live được sử dụng trong trường hợp công ty chúng tôi đi vào thực hiện các hợp đồng vận hành và giám sát với khách hàng. Hệ thống này cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ với chi phí cạnh tranh và vận hành nhà máy với hiệu quả cao nhất và hạn chế sự gián đoạn cho khách hàng.