Vận hành và Quản lý

Vận hành và bảo trì bao gồm trong gói dịch vụ De.mem cung cấp cho khách hàng. Kết hợp kinh nghiệm giám sát nhà máy, các sản phẩm cảm biến tối tân và các hệ thống lọc, Công ty De.mem có thể phát hiện và xử lý các vấn đề ngay từ sớm, để đảm bảo việc vận hành các nhà máy được hiệu quả nhất. Công ty De.mem đồng thời sẽ tư vấn cho khách hàng làm thế nào để tối ưu hóa hiệu quả vận hành của nhà máy và nâng cao năng suất của nhà máy.