Báo chí

NTU PRESS RELEASE: NTU builds its first overseas water treatment plant in Vietnam

Đăng ngày 19-06-2014

Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) đã thành công trong việc cho ra đời nhà máy cấp nước đầu tiên ở Việt Nam vào ngày 10 tháng 5 năm 2013

[ Xem thêm ]